Konspirasjonsteorier om sykehusutbyggingen i Oslo

Etter den snart 35 år lange politiske prosessen om å samordne virksomheten ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus, lever konspirasjonsteoriene i beste velgående. Morten Meyer skriver om saken i dagens Aftenposten 19. juni 2019. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/wPVPo5/Slagstad-presenterer-konspirasjonsteorier-om-sykehusutbyggingen–Morten-Meyer

Redd Ullevål sykehus og spar 20 milliarder?

Bruke 40 milliarder når alle ansatte er imot?Vi hører politikere si at hvordan kan man i alle dager gjennomføre en byggeplan for OUS, som de tillitsvalgte sier at alle de 23.000 ansatte er imot? Ja kanskje med unntak av noen hundre medlemmer i den lille fagforeningen Parat da. Dette er selvsagt retorikk fra fagforeningene iFortsett å lese «Redd Ullevål sykehus og spar 20 milliarder?»

Regjeringens forslag om nemnd i trakasseringssaker bør testes ut

Lovgivers intensjoner vedrørende varsling på arbeidsplassen var gode, men praksis har vist seg krevende. Bedrifter og virksomheter er ikke rettsinstanser og bør heller ikke være det.  Arbeidsgiverforeningene NHO, Spekter og Virke er bekymret for rettssikkerheten i en nemnd for trakasseringssaker. For det første vet vi at de færreste saker går til domstolene. Det betyr atFortsett å lese «Regjeringens forslag om nemnd i trakasseringssaker bør testes ut»

Bør styre sykehusene direkte

Innlegg i Dagens Næringsliv 10. februar 2012. Tore Tønne omtalte de regionale helseforetakene som departementets forlengede arm og nødvendig for helsereformen av 2002. Nå er tiden inne for å si at oppdraget er vel utført, redusere helsebyråkratiet og allokere regionsressursene til å ruste opp og skape enda bedre sykehus i Norge. Statsråden har et stykke å gå når hun politisk vil styre og vise handlekraft iFortsett å lese «Bør styre sykehusene direkte»

Professor Jan Grund kommenterer innlegget Ledelse av sykehus: En umulig oppgave?

Professor Jan Grund ved BI kommenterer Morten Meyers artikkel «Ledelse av sykehus: En umulig oppgave?»: «Etter å ha arbeidet en god del år med ledelse innen tre hovedtyper av kunnskapsorganisasjoner – sykehus, kultur og kunst, universiteter og høyskoler er min erfaring at det ikke finns en patentmedisin for hvordan de skal styres, organiseres og ledes.Fortsett å lese «Professor Jan Grund kommenterer innlegget Ledelse av sykehus: En umulig oppgave?»

Offentlige etater kan lære av hverandre

Kronikk i Bergens Tidende 20. oktober 1999. I utvikling og forbedring av kommunal og statlig forvaltnings- og tjenestevirksomhet, er det mye som tyder på at læring og kunnskapsoverføringer på tvers av offentlige etater representerer et stort potensial. Flere forhold tilsier at forutsetningene for denne type kunnskapssamarbeid er svært gode innenfor offentlig sektor, skriver Morten A.Fortsett å lese «Offentlige etater kan lære av hverandre»