Regjeringens forslag om nemnd i trakasseringssaker bør testes ut

Lovgivers intensjoner vedrørende varsling på arbeidsplassen var gode, men praksis har vist seg krevende. Bedrifter og virksomheter er ikke rettsinstanser og bør heller ikke være det. 

Arbeidsgiverforeningene NHO, Spekter og Virke er bekymret for rettssikkerheten i en nemnd for trakasseringssaker. For det første vet vi at de færreste saker går til domstolene. Det betyr at varslingssakene i hovedsak håndteres av bedriftene og virksomhetene selv. En nemnd slik som regjeringen har foreslått vil jobbe etter prinsippene om kontradiksjon og følge sivilrettslige standarder. Slik likestillings- og diskrimineringsnemnda allerede gjør i dag. Hva tenker arbeidsgiverforeningene da om rettssikkerheten i bedrifter og virksomheter? Jeg ville vært vesentlig mer bekymret for både ledere og ansattes rettssikkerhet innad i virksomhetene enn det NHO, Spekter og Virke ser ut til å være.

Hvordan var uhildetheten og rettssikkerheten i de profilerte organisasjonene Tv2 og Arbeiderpartiet? Poenget er at bedrifter og virksomheter ikke er rettsinstanser – og at de heller ikke bør være det. I sykehusene har jeg selv sett hvordan begge sider i varslingssaker om trakassering blir tapere som følge av trege og kronglete interne prosesser. Ledere så vel som ansatte. Hvordan ulike aktører internt ønsker å påvirke disse prosessene. Utfordringen blir uhildetheten og dermed også rettssikkerheten. Hvordan skal denne ivaretas på en god nok måte i en organisasjon med linjer, personlige bindinger og et utall påvirkningsarenaer. Selv i store organisasjoner med betydelig juridisk kompetanse inhouse, er dette vanskelig. For alle er i en eller annen linje og alle er en del av det samme systemet som er satt til å løse den aktuelle varslingssaken.

Jeg tror NHO, Spekter og Virke uttaler seg litt for bastant om regjeringens forslag om nemnd i slike saker. Jeg stiller derfor spørsmål om gjeldende status – de konkrete sakene og måten de er løst i virksomhetene som arbeidsgiverforeningene organiserer – er tilstrekkelig sjekket av. Jeg mener de bør stille seg mer åpne til forslaget om en uhildet løsning som en lavterskels nemnd vil være. Åpne for en prøveordning som deretter evalueres for eksempel.

Nemnden bør også gjelde generelle trakasseringssaker, ikke bare #metoo-saker. I dag dekkes tradisjonelle diskrimineringssaker som kjønn, etnisitet, graviditet mv av Likestillings- og diskrimineringsnemnden. Og ja #metoo har fått mye oppmerksomhet og spalteplass. Men hva med saker der leder mobber og trakasserer sine ansatte på annet grunnlag? Eller der en ansatt mobber og stadig skjeller ut en kollega?

Dersom ledere og arbeidstakere vet at slike saker kan havne i en lavterskels- og uavhengig nemnd, tror jeg det vil virke forebyggende – at sjansen for at ledere og ansatte de facto trakasserer på arbeidsplassen blir mindre. Ingen ønsker å havne i nemnd. På samme måte som ingen ønsker å havne i en domstol.

Når Advokatforeningen støtter arbeidsgiverforeningene i en sak som dette, er det grunn til å være litt på vakt. Likestillings- og diskrimineringsnemnden er tydelig på at advokatbistand ikke er påkrevd ved nemndbehandling, men at partene kan bruke advokat hvis de vil, men da for egen regning. Hvordan vil advokatbruken påvirkes dersom sakene flyttes ut av virksomhetene og over i en ordning med uavhengig nemnd – en ordning som fort kan vise seg å fungere godt. Advokatene er allerede inne på begge sider i virksomhetene, tro meg. Og ved krevende og treg saksbehandling i den enkelte virksomhet, der uhildetheten stadig utfordres, øker kanskje også handlingsrommet og behovet for bistand fra advokater.

Arbeidsgiverforeningene bør være mindre bastante i denne saken og gi Hellelands sitt forslag en sjanse. 

6. november 2018.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: