MORTEN MEYER EFTF opererer innen fagområdene strategi, ledelse, organisasjon og politikk/samfunnskontakt. Foretaket har samarbeid med andre aktører mtp faglig bredde.

Innehaver er også veileder & sensor innen fagene strategi, ledelse & organisasjon. Han gjør også fagutviklingsoppdrag på områdene.

Firmaet inkluderer forlaget mortenmeyerbooks.com og har p.t. to tilgjengelige titler innen temaene ledelse, makt & organisasjonslæring.

Kontaktinformasjon

%d bloggere liker dette: