MORTEN MEYER EFTF opererer innen fagområdene strategi, ledelse, organisasjon og politikk/samfunnskontakt. Foretaket har samarbeid med andre aktører mtp faglig bredde.

Innehaver er p.t engasjert i fulltid ved NHH executive. Han har også tilknytning til NKI/Intendia Group, innen fagene strategi, ledelse & organisasjon.

Firmaet inkluderer forlaget mortenmeyerbooks.com og har p.t. to tilgjengelige titler innen temaene ledelse, makt & organisasjonslæring.

Kontaktinformasjon